Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn luật thanh niên"

tư vấn luật thanh niên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn luật thanh niên.

Những chính sách và nguồn lực xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên

Những chính sách và nguồn lực xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên
Dựa trên tinh thần của Hiến pháp 2013, Luật Thanh niên 2020 đã quy định cụ thể chính sách của Nhà nước đối với thanh niên tương ứng với các quyền, nghĩa vụ đặc trưng của thanh niên. Vậy những chính sách và nguồn lực xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên bao gồm những gì?

Luật hóa quy định tháng Thanh niên và đối thoại với thanh niên

Luật hóa quy định tháng Thanh niên và đối thoại với thanh niên
Ngày 01/01/2021 vừa qua Luật Thanh niên mới chính thức có hiệu lực đã đưa ra khái niệm cơ bản về thanh niên như sau: "Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi". Trong đó, quy định về Tháng Thanh niên và đối thoại với thanh niên là một trong những quy định nổi bật của Luật này.

Những chính sách của Nhà nước đối với tổ chức thanh niên.

Những chính sách của Nhà nước đối với tổ chức thanh niên.
Ngày 01/01/2021 vừa qua Luật Thanh niên mới chính thức có hiệu lực đã đưa ra khái niệm cơ bản về thanh niên như sau: "Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi". Trong đó, quy định về chính sách của nhà nước đối với tổ chức thanh niên là một trong những quy định nổi bật của Luật này.

Công tác quản lý Đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Công tác quản lý Đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện - Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thực hiện chương trình "Rèn luyện thanh niên"

Thực hiện chương trình "Rèn luyện thanh niên"
Trong thời kỳ đổi mới, thanh niên cả nước hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, khoa học và công nghệ, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức cơ sở đoàn

Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức cơ sở đoàn
Đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản là thanh niên Việt Nam là những thanh niên Việt Nam tiên tiến, có tinh thần yêu nước, có tính tự cường dân tộc, lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung trực, tích cực và gương mẫu trong học tập, lao động cũng như trong các hoạt động xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức đoàn

Củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức đoàn
Xây dựng chi đoàn mạnh về chính trị và tư tưởng; nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết và sức chiến đấu của chi đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay

Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn viên của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chính là những thanh niên có chung mục đích tiến lên, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Là người có tinh thần yêu nước, có lối sống lành mạnh, tích cực và gương mẫu trong công tác học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

Chức năng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Chức năng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Các mối quan hệ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Các mối quan hệ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Phối hợp là một việc làm thường xuyên trong hoạt động của bất kỳ một đơn vị, một tổ chức nào. Hoạt động phối hợp có thể diễn ra giữa cấp trên với cấp dưới, giữa các phòng ban, bộ phận,..bài viết sau đây sẽ cho ta thấy mối liên hệ cũng như sự phối hợp của Đoàn thanh niên với các tổ chức khác

Quy trình phát triển Đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Quy trình phát triển Đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Thanh niên Việt Nam tích cực học tập, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp Đoàn.

Vị thế của thanh niên trong cơ cấu xã hội

Vị thế của thanh niên trong cơ cấu xã hội
Chúng ta tự hào sống trong thời đại Hồ Chí Minh, thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Đặc trưng cơ bản của văn hóa thanh niên?

Đặc trưng cơ bản của văn hóa thanh niên?
Văn hóa thanh niên cũng là một phạm trù được bàn luận khá sôi nổi trên văn đàn khoa học ở Việt Nam và nước ngoài. Mặc dù phần đông các nhà nghiên cứu đều có thể đồng ý với nhau về sự tồn tại khách quan của văn hóa thanh niên, nhưng cách tiếp cận và định nghĩa về văn hóa thanh niên thì khác nhau.

Những sai lệch chuẩn mực xã hội trong thanh niên

Những sai lệch chuẩn mực xã hội trong thanh niên
Trong thời gian gần đây, xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực về các hành vi lệch chuẩn đạo đức xã hội của một số thanh niên, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một lực lượng thanh niên nòng cốt tiên tiến, tích cực. Bài viết dưới đây sẽ phân tích điều đó:

Đặc điểm chung của thanh niên trong giai đoạn hiện nay

Đặc điểm chung của thanh niên trong giai đoạn hiện nay
Đồng hành cùng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế hệ thanh niên Việt Nam với vai trò xung kích luôn đi tiên phong và nhận trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu của đổi mới: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook