Luật sư tư vấn về chủ đề "luật thanh tra"

luật thanh tra | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật thanh tra.

Sách Luật Thanh tra, Luật Phòng chống tham nhũng, và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công (Vũ Tươi)

Sách Luật Thanh tra, Luật Phòng chống tham nhũng, và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công (Vũ Tươi)
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Luật Thanh tra, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" do Vũ Tươi hệ thống.

Luật Thanh tra năm 2004 số 22/2004/QH11 của Quốc hội

Luật Thanh tra năm 2004 số 22/2004/QH11 của Quốc hội
Ngày 15 tháng 6 năm 2004, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. Luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn băn bản pháp luật quan trọng này: