Luật sư tư vấn về chủ đề "luật thanh tra"

luật thanh tra | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật thanh tra.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định pháp luật hiện nay

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định pháp luật hiện nay
Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là một trong những cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được quy định cụ thể trong Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV.

Quyền hạn của Thanh tra nhà nước?

Quyền hạn của Thanh tra nhà nước?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Thanh tra nhà nước có chức năng và quyền hạn thanh tra khối doanh nghiệp tư nhân hay không? Khi thanh tra có đối tượng, và cần làm việc với các đơn vị có liên quan, hợp tác với đối tượng, Luật thanh tra có nói rõ, những đơn vị này có quyền không cung cấp những tài liệu không liên quan đến đối tượng đang bị thanh tra, tuy nhiên Đoàn Thanh tra lại kết luận về các đơn vị nhưng không gửi dự thảo kết luận thanh tra cho các đơn vị thì có đúng luật hay không? Gửi bởi: Non

Về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra

Về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra
Trong những năm qua, hệ thống các cơ quan Thanh tra đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường pháp chế, xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật của các ngành, các cấp và của nhân dân, đưa các hoạt động kinh tế-xã hội phát triển theo đường lối đổi mới của Đảng. Ngoài ra, công tác thanh tra còn góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy quyền dân chủ của công dân, đáp ứng yêu cầu của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong thời kỳ đổi mới