Luật sư tư vấn về chủ đề "Luật Thi hành án dân sự"

Luật Thi hành án dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Luật Thi hành án dân sự.

Những nội dung cơ bản của pháp luật thi hành án dân sự

Những nội dung cơ bản của pháp luật thi hành án dân sự
Biên soạn: 1. Tiến sỹ luật học Nguyễn Thanh Thủy - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp. 2. Thạc sỹ luật học Lê Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Phòng Hành chính, Tổng hợp và Tài vụ, Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.

Phân tích nhiệm vụ, đặc điểm của luật thi hành án dân sự Việt Nam

Phân tích nhiệm vụ, đặc điểm của luật thi hành án dân sự Việt Nam
Nhận thức được vai trò to lớn của luật thi hành án dân sự Việt Nam, trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật Nhà nước ta đã ban hành như Bộ luật tố tụng dân sự, Pháp lệnh thi hành án dân sự, Luật thi hành án dân sự ... đều có quy định về các nhiệm vụ của luật thi hành án dân sự.

Hỏi đáp về luật thi hành án dân sự

Hỏi đáp về luật thi hành án dân sự
Vợ tôi có vay tiền của một người khác. (đã nhiều lần vay và trả cả gốc và lãi theo hình thức vay nặng lãi sòng phẳng). Hiện nay vợ tôi còn nợ người đó hơn một trăm triệu đồng, hiện tại không có khả năng trả nợ. Họ khởi kiện và đã đưa đến cơ quan thi hành án dân sự của huyện giải quyết.

Nghị quyết số 72/NQ-CP về việc bãi bỏ một số điều của nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự.

Nghị quyết số 72/NQ-CP về việc bãi bỏ một số điều của nghị định số  74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự.
Nghị quyết số 72/NQ-CP về việc bãi bỏ một số điều của nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân ...