Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Luật Thi hành án dân sự"

Luật Thi hành án dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Luật Thi hành án dân sự.

Trường hợp sau tôi có bị thi hành án tịch thu nhà đất ở với toàn bộ tài sản trong nhà không?

Trường hợp sau tôi có bị thi hành án tịch thu nhà đất ở với toàn bộ tài sản trong nhà không?
Xin luật sư tư vấn dùm trường hợp của tôi mẹ tôi có tổ chức chơi hụi cùng các hụi viên, mẹ tôi là chủ hụi. Khoảng thời gian trước đây mẹ tôi có bị 1 số hụi viên hốt xong không đóng lại (bị giật khoảng hơn 200 triệu vào khoảng năm 2015) thời gian sau này mẹ tôi không dám nói mà cố gắng bao bù vô khoảng thiếu đó nhưng không xuể nên bể ra gia đình có bán hết đất của bố mẹ tôi đứng tên để trả nhưng vẫn không đủ.

Tư vấn về mức phí thi hành án dân sự theo luật thi hành án hiện nay ?

Tư vấn về mức phí thi hành án dân sự theo luật thi hành án hiện nay ?
Thưa luật sư, Tôi xin hỏi một vấn đề về thi hành án dân sự: Tháng 8/2009 Đơn vị chúng tôi có gửi đơn yêu cầu thi hành án để đề nghị thi hành bản án mà chúng tôi đã thắng kiện. Toà án đã tuyên bị đơn phải thanh toán nợ cho đơn vị chúng tôi. Sau khi làm đơn yêu cầu thi hành án, đơn vị chúng tôi không nhận được bất cứ thông báo nào từ Cục thi hành án về việc thụ lý hồ sơ.

Một số vấn đề về kê biên phần vốn góp theo điều 92 Luật thi hành án dân sự năm 2008

Một số vấn đề về kê biên phần vốn góp theo điều 92 Luật thi hành án dân sự năm 2008
Quyền tài chính: được phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp tương ứng với tỷ lệ giá trị phần vốn góp; gánh chịu phần lỗ tương ứng với tỷ lệ giá trị phần vốn góp nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, khi đang hoạt động cũng như khi doanh nghiệp kết thúc hoạt động; nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp sau khi đã thanh toán hết các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi doanh nghiệp bị giải thể, phá sản.

Có thu tiền phí thi hành án khi người được thi hành là Bảo hiểm xã hội hay không?

Có thu tiền phí thi hành án khi người được thi hành là Bảo hiểm xã hội hay không?
Theo Bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật, nội dung án tuyên: “Buộc công ty A có trách nhiệm thanh toán số tiền nợ bảo hiểm xã hội cho Bảo hiểm xã hội quận X là 300.000.000 đồng”. Chi cục Thi hành án dân sự quận X thụ lý đơn yêu cầu của Bảo hiểm xã hội quận X và đã thi hành xong vụ việc bằng biện pháp khấu trừ tiền trong tài khoản.

Thi hành án đối với vật cùng loại ?

Thi hành án đối với vật cùng loại ?
Bản án tuyên: Buộc ông A phải có trách nhiệm trả cho ông B 200 giạ lúa. Cơ quan thi hành án xác minh được biết ông A canh tác 20.000m2 đất nông nghiệp chuẩn bị thu hoạch. Hỏi: Lúa có phải là vật cùng loại không? Trong trường hợp này Chấp hành viên áp dụng khoản 2 Điều 114 Luật Thi hành án dân sự 2008 được hay không? Hoặc xử lý như thế nào trong trường hợp này? Gửi bởi: Nguyễn Văn Nam

Quy định mới của luật thi hành án dân sự năm 2008 về giải quyết tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Quy định mới của luật thi hành án dân sự năm 2008 về giải quyết tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung, giải quyết tố cáo nói riêng trong lĩnh vực thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.