Luật sư tư vấn về chủ đề "Luật thuế giá trị gia tăng"

Luật thuế giá trị gia tăng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Luật thuế giá trị gia tăng.

Luật thuế giá trị gia tăng và thực tiễn thi hành nhìn từ các hành vi vi phạm

Luật thuế giá trị gia tăng và thực tiễn thi hành nhìn từ các hành vi vi phạm
Đối với bất kỳ một quốc gia nào thì thuế cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng và chiếm phần lớn trong tổng thu ngân sách Nhà nước. Việc thực thi một số chính sách thuế có hiệu quả sẽ đảm bảo ổn định cho nguồn thu này và trong cấu trúc các khoản thu về thuế thì thuế GTGT đóng một vai trò quan trọng.

Luật thuế giá trị gia tăng là gì ? Phân tích các đặc điểm luật thuế giá trị gia tăng

Luật thuế giá trị gia tăng là gì ? Phân tích các đặc điểm luật thuế giá trị gia tăng
Luật thuế giá trị gia tăng là đạo luật quy định chế độ thu thuế đối với tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế sản xuất, kinh doanh có doanh thu. Vậy, thuế giá trị gia tăng là gì ? Đặc điểm của thuế giá trị gia tăng ? và một số vấn đề khác liên quan sẽ được bài viết phân tích cụ thể:

Những vấn đề tồn tại trong quá trình chấp hành pháp luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp?

Những vấn đề tồn tại trong quá trình chấp hành pháp luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp?
Chào các Anh/(chị) luật sư, Hiện nay em đang làm khóa luật tốt nghiệp về thuế. Do trình độ hiểu biết pháp luật về thuế còn hạn chế nên em có một vướng mắt cần được sự giúp đở của các an/(chị) ạh. Anh (Chị): Vui lòng cho em biết các doanh nghiệp VN trong quá trình chấp hành luật thuế GTGT và thuế TNDN có những khó khăn, vướng mắt nào ạh! Người gửi: Phạm Phước Cần

Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 số 13/2008/QH12

Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 số 13/2008/QH12
Ngày 03 tháng 06 năm 2008 Quốc hội ban hành Luật thuế giá trị gia tăng 13/2008/QH12. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013
Ngày 19 tháng 6 năm 2013, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 số: 31/2013/QH13. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, trừ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Thông tư số 30/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Thông tư số 30/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ ...