Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "luật thuế môi trường"

luật thuế môi trường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật thuế môi trường.

Lo thuế môi trường

Lo thuế môi trường
Dự thảo Luật Thuế môi trường đang gây nhiều tranh cãi không chỉ về nhóm hàng hóa thuộc diện chịu thuế, mà còn về đối tượng chịu thuế và cách tính thuế.