Luat Minh Khue

luật thuế môi trường

luật thuế môi trường - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật thuế môi trường

Lo thuế môi trường

Lo thuế môi trường
Dự thảo Luật Thuế môi trường đang gây nhiều tranh cãi không chỉ về nhóm hàng hóa thuộc diện chịu thuế, mà còn về đối tượng chịu thuế và cách tính thuế.