Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "luật thương mại điện tử"

luật thương mại điện tử | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật thương mại điện tử.

Cơ sở hướng tới xây dựng khung pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam ?

Cơ sở hướng tới xây dựng khung pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam ?
Sự bùng nổ của công nghệ thông tin đặt ra những vận hội và thách thức mới, làm thay đổi sâu sắc toàn bộ đời sống kinh tế- xã hội của thế giới và nước ta. Những lợi thế không thể phủ nhận của thương mại điện tử đòi hỏi phải có sự thích ứng nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.