Luật sư tư vấn về chủ đề "luật thương mại" - Trang 3

luật thương mại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật thương mại.

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công ?

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công ?
1. Mỗi bên đều có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công, nếu việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác, nhưng phải báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý;

Các hình thức đại lý thương mại ?

Các hình thức đại lý thương mại ?
1. Đại lý bao tiêu là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý.

Các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại ?

Các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại ?
Các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại bao gồm: a) Vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh; giấy phép kinh doanh của thương nhân; thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam và của thương nhân nước ngoài;

Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng
Theo quy định của hệ thống pháp luật hiện hành, Các bên có thể thỏa thuận bên trong hợp đồng các điều khoản: Đặt cọc, ký quỹ hoặc được bảo lãnh để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Số tiền đặt cọc, ký quỹ do bên mời thầu quy định, nhưng không quá 10% giá trị hợp đồng.

Các hình thức pháp lý chủ yếu của trung gian thương mại

Các hình thức pháp lý chủ yếu của trung gian thương mại
Trong hoạt động thương mại, bên trung gian thực hiện các dịch vụ nhằm tạo điều kiện để bên có nhu cầu bán hàng, cung ứng dịch vụ… thiết lập quan hệ với bên có nhu cầu mua hàng, sử dụng dịch vụ… hoặc thông qua bên này mà hàng hoá, dịch vụ sẽ đến được với bên thứ ba.

Bán phá giá và những giải pháp đối với Việt nam

Bán phá giá và những giải pháp đối với Việt nam
Tóm tắt: Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng đã tạo ra các thách thức to lớn cho các quốc gia cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường thế giới. Các quốc gia này phải đối mặt với những khó khăn trong đẩy mạnh xuất khẩu do các nước nhập khẩu đã tận dụng những qui định mở để tạo ra những rào cản mới như chống bán phá giá, chống trợ cấp…

Cơ sở hướng tới xây dựng khung pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam ?

Cơ sở hướng tới xây dựng khung pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam ?
Sự bùng nổ của công nghệ thông tin đặt ra những vận hội và thách thức mới, làm thay đổi sâu sắc toàn bộ đời sống kinh tế- xã hội của thế giới và nước ta. Những lợi thế không thể phủ nhận của thương mại điện tử đòi hỏi phải có sự thích ứng nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Thương mại dịch vụ - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Thương mại dịch vụ - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Trong khuôn khổ của GATT/WTO, tại vòng đàm phán Uruguay diễn ra từ năm 1986 đến năm 1994, các nước thành viên của GATT đã thông qua Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ (General Agreement on Trade in Services, viết tắt là GATS). Hiệp định được thiết lập nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh của hệ thống thương mại đa phương sang lĩnh vực dịch vụ chứ không điều chỉnh một mình lĩnh vực thương mại hàng hóa như trước đó.

Tìm hiểu quy định của luật thương mại năm 2005

Tìm hiểu quy định của luật thương mại năm 2005
Luật Thương mại được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 (Luật Thương mại năm 2005). Đạo luật này được ban hành nhằm khắc phục những bất cập của Luật Thương mại năm 1997, đáp ứng những yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế – xã hội, cũng như của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta trong giai đoạn phát triển mới.

Xác định giới hạn can thiệp của Nhà nước đối với giao dịch thương mại của ngân hàng trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam

Xác định giới hạn can thiệp của Nhà nước đối với giao dịch thương mại của ngân hàng trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam
Đối với bất cứ quốc gia nào con đường chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế kinh tế thị trường như Việt Nam cũng đều gặp phải vấn đề xác định giới hạn can thiệp của Nhà nước vào quá trình kinh tế như thế nào cho hợp lý.