Luật sư tư vấn về chủ đề "luật tín dụng"

luật tín dụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật tín dụng.

Phân tích khuynh hướng (TREND ANALYSIS) là gì ?

Phân tích khuynh hướng (TREND ANALYSIS) là gì ?
Phân tích khuynh hướng trong phân tích tín dụng, việc kiểm tra chi tiết các tỷ số tài chính và dòng tiền mặt của công ty trong một số kỳ kế toán, để xác định những thay đổi trong tình hình tài chính của bên vay.

Thủ tục phá sản của tổ chức tín dụng đòi hỏi quy trình chặt chẽ ?

Thủ tục phá sản của tổ chức tín dụng đòi hỏi quy trình chặt chẽ ?
Cũng giống các doanh nghiệp khác, thủ tục phá sản áp dụng đối với tổ chức tín dụng (TCTD) lâm vào tình trạng phá sản gồm 4 bước: Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản; phục hồi hoạt động kinh doanh; thanh lý tài sản, các khoản nợ và tuyên bố phá sản. Tòa án nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với TCTD.

Quy định về chính sách tín dụng ?

Quy định về chính sách tín dụng ?
Nhà nước có chính sách động viên các nguồn lực trong nước là chính và tranh thủ tối đa nguồn lực ngoài nước; mở rộng đầu tư tín dụng, góp phần giải phóng mọi năng lực sản xuất, phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế, bảo đảm cho doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ quyền quốc gia;