Luật sư tư vấn về chủ đề "luật tố tụng"

luật tố tụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật tố tụng.

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 mới nhất đang áp dụng năm 2022

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 mới nhất đang áp dụng năm 2022
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 là một trong những văn bản pháp lý quan trong nhất trong lĩnh vực hình sự, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua 27/11/2015. Với 510 điều luật quy định về trình tự khởi tố, điều tra, xét xử đối với người có hành vi vi phạm pháp luật hình sự:

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 mới nhất đang áp dụng 2022

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 mới nhất đang áp dụng 2022
Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn bộ luật quan trọng này:

Các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng dân sự Việt Nam

Các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng dân sự Việt Nam
Các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa. Các nguyên tắc này là những tư tưởng chỉ đạo, định hướng cho việc xây dựng và thực hiện pháp luật tố tụng dân sự.

Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Ngoài Cơ quan điều tra được tiến hành hoạt động điều tra, có một số cơ quan quản lý nhà nước khác được pháp luật quy định quyền tiến hành một số hoạt động điều tra. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong BLTTHS 2015

Phân tích nội dung các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự Việt Nam

Phân tích nội dung các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự Việt Nam
Theo nghĩa chung, nguyên tắc được hiểu là "điều cơ bản định ra, nhất thiết phải tuân theo trong một loạt việc làm". Do vậy, bất kỳ hoạt động có mục đích nào muốn đạt được kết quả đòi hỏi những người tham gia hoạt động phải xác định được các nguyên tắc hoạt động và tuân thủ triệt để nó.