Luat Minh Khue

Luật tố tụng hình sự

Luật tố tụng hình sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Luật tố tụng hình sự.

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 mới nhất đang áp dụng năm 2023

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 mới nhất đang áp dụng năm 2023
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 là một trong những văn bản pháp lý quan trong nhất trong lĩnh vực hình sự, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua 27/11/2015. Với 510 điều luật quy định về trình tự khởi tố, điều tra, xét xử đối với người có hành vi vi phạm pháp luật hình sự:

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 ?

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 ?
Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại là trường hợp đặc biệt do tính chất của vụ án và vì lợi ích của bị hại, cơ quan có thẩm quyền không tự quyết định việc khởi tố mà việc khởi tố vụ án hình sự được thực hiện theo yêu cầu của bị hại. Bài viết phân tích cụ thể vấn đề trên:

Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố là người tham gia tố tụng được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố có quyền và nghĩa vụ gì? Quyền bào chữa của chủ thể này được thực hiện như thế nào?

Một số vấn đề về "nhập" hoặc "tách" vụ án hình sự

Một số vấn đề về "nhập" hoặc "tách" vụ án hình sự
Qua thực tiễn thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố đối với vụ án hình sự, có thể thấy Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định vấn đề nhập, tách vụ án trong giai đoạn truy tố của Viện kiểm sát còn bất cập, gây khó khăn cho Viện kiểm sát trong hoạt động truy tố. Một số vấn đề về "nhập" hoặc "tách" vụ án hình sự sẽ được đề cập trong bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây

Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Ngoài Cơ quan điều tra được tiến hành hoạt động điều tra, có một số cơ quan quản lý nhà nước khác được pháp luật quy định quyền tiến hành một số hoạt động điều tra. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong BLTTHS 2015

Phân tích về tính hợp pháp của chứng cứ trong Bộ luật tố tụng hình sự

Phân tích về tính hợp pháp của chứng cứ trong Bộ luật tố tụng hình sự
Chứng cứ của vụ án có thể được xác định bằng một hay nhiều nguồn khác nhau mà bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định. Tính hợp pháp của chứng cứ đòi hỏi không chỉ ở việc chứng cứ phải được lưu giữ trong nguồn nhất định mà còn đòi hỏi mỗi loại chứng cứ phải được xác định bằng nguồn tương ứng xác định.

Chứng minh, chứng cứ trong trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Chứng minh, chứng cứ trong trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Chứng cứ và chứng minh là một trong những vấn đề quan trọng nhất của tố tụng hình sự. Toàn bộ quá trình giải quyết vụ án hình sự thực chất là quá trình thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ. BLTTHS 2015 đã có những đổi mới gì trong vấn đề chứng cứ và chứng minh? Hãy cùng tìm hiểu

Nội dung, ý nghĩa, sự thể hiện của nguyên tắc “Tranh tụng trong xét xử được bảo đảm” trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam

Nội dung, ý nghĩa, sự thể hiện của nguyên tắc “Tranh tụng trong xét xử được bảo đảm” trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam
Các mô hình tố tụng hình sự trong và ngoài nước đã đạt được những thành tựu đáng kể về tranh tụng tại phiên tòa nhưng chủ yếu chỉ đề cập một cách tổng thể, khái quát, tiến hành tranh tụng trong quá trình xét xử phải đảm bảo tính công bằng, dân chủ, đáp ứng nhu cầu, lòng tin của người dân.

Người bị buộc tội là gì? Tìm hiểu quy định pháp luật tố tụng hình sự về người bị buộc tội

Người bị buộc tội là gì? Tìm hiểu quy định pháp luật tố tụng hình sự về người bị buộc tội
Người bị buộc tội là gì? trong phạm vi bài viết này Luật Minh Khuê sẽ nghiên cứu và phân tích khái niệm người bị buộc tội, một số quyền của người bị buộc tội, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và vướng mắc trong quy định về quyền của người bị buộc tội trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng