Luật sư tư vấn về chủ đề "luật trợ giúp pháp lý"

luật trợ giúp pháp lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật trợ giúp pháp lý.

Một số quy định về Người được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật

Một số quy định về Người được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật
Trợ giúp pháp lý từ lâu đã được coi như là một trong các công cụ để thực hiện chức năng xã hội của nhà nước và đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa. Trong nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi xin nếu ra một số quy định liên quan tới

Tìm hiểu về một số quy định pháp luật hiện hành về hoạt động trợ giúp pháp lý

Tìm hiểu về một số quy định pháp luật hiện hành về hoạt động trợ giúp pháp lý
Trợ giúp pháp lý là một trong những hoạt động thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc của Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền, do dân và vì dân, tạo lập cơ chế bảo đảm công bằng xã hội, mọi công dân dù giàu hay nghèo đều bình đẳng trước pháp luật.

Đề cương giới thiệu luật trợ giúp pháp lý năm 2006

Đề cương giới thiệu luật trợ giúp pháp lý năm 2006
Để hướng dẫn nhân dân sống và làm việc theo pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo, đối tượng chính sách, Văn bản số 485/CV-VPTW ngày 31/5/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3 Khoá VIII đã yêu cầu nghiên cứu thiết lập hệ thống dịch vụ pháp lý miễn phí của Nhà nước.

Trợ giúp pháp lý “chưa tới” với người có nhu cầu-Vì sao ?

Trợ giúp pháp lý “chưa tới” với người có nhu cầu-Vì sao ?
Theo Luật Trợ giúp pháp lý có hiệu lực từ ngày 1-1-2007, người nghèo, người có công với cách mạng, người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa, người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi có nhu cầu sẽ được tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng miễn phí. Tuy nhiên, trên thực tế không phải bất kỳ ai cũng được hưởng quyền này.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook