Luat Minh Khue

Luật trưng mua

Luật trưng mua - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Luật trưng mua

Một số nội dung cơ bản của Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008

Một số nội dung cơ bản của Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008
Theo Luật, trưng mua tài sản là việc Nhà nước mua tài sản của tổ chức (không bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân), cá nhân, hộ gia đình thông qua quyết định hành chính trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài để bạn đọc cùng tham khảo.