Luat Minh Khue

Luật việc làm

Luật việc làm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Luật việc làm

Làm giả hồ sơ xin việc?

<strong>Làm</strong> giả hồ sơ xin <strong>việc</strong>?
Tôi có câu hỏi mong Luật sư giải đáp: Dì tôi đã về hưu nhưng vì vẫn muốn đi làm nên yêu cầu mượn