Luat Minh Khue

Luật việc làm

Luật việc làm 2013 - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Luật việc làm 2013

Bảo hiểm cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam ?

Bảo hiểm cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam ?
Xin chào Luật sư! em có một số vấn đề muốn hỏi về bảo hiểm cho người lao động nước ngoài tại VN, mong anh chị giải đáp giúp. Công ty có một số người lao động nước ngoài có hợp động trên 12 tháng, đã có giấy phép lao động Theo luật BHXH 2014 thì đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cả người lao động nước ngoài có giấy phép lao động.

Tư vấn về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp ?

Tư vấn về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi làm việc tại một công ty Đài Loan từ tháng 2 năm 2008 đến tháng 7 năm 2014. trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 12 năm 2013 tôi có tham gia BHXH, BHTN đến tháng 1 năm 2014 do doanh nghiệp có dưới 10 lao động nên cắt BHTN nhưng BHXH vẫn đóng đầy đủ.

Báo cáo số 12/BC-LĐTBXH ngày 9 tháng 11 năm 2009

Báo cáo số 12/BC-LĐTBXH ngày 9 tháng 11 năm 2009
của Bộ lao động, thương binh và xã hội về tình hình lao động mất việc làm, thiếu việc làm do suy giảm kinh tế quý III năm 2009 và kết quả thực hiện quyết định số 30/QĐ-TTG ngày 23/02/2009 của Thủ Tướng Chính Phủ