Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Luat Viec Lam 2013"

Luat Viec Lam 2013 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Luat Viec Lam 2013.

Chúc mừng năm mới 2013!

Chúc mừng năm mới <strong>2013</strong>!
Nhân dịp đầu xuân năm mới Quí Tỵ 2013, Công ty luật Minh Khuê gửi lời chúc sức khỏe, an khang, hạnh

Trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp 2013 ?

Trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp <strong>2013</strong> ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Nhà nước và mỗi người dân có trách nhiệm làm gì, làm như thế nào để bảo vệ hiến pháp ? Xin cám ơn. Người gửi: hoang

Quyết định 43/2013/QĐ-UBND

Quyết định 43/<strong>2013</strong>/QĐ-UBND
Ngày ngày 22 tháng 12 năm 2014, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thông tư 149/2013/TT-BTC

Thông tư 149/<strong>2013</strong>/TT-BTC
Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

Thông tư 07/2013/TT-BCA

Thông tư 07/<strong>2013</strong>/TT-BCA
Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Nghị định 29/2013/NĐ-CP

Nghị định 29/<strong>2013</strong>/NĐ-CP
Sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Thông tư 127/2013/TT-BTC

Thông tư 127/<strong>2013</strong>/TT-BTC
Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư 24/2013/TT-BKHCN

Thông tư 24/<strong>2013</strong>/TT-BKHCN
Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 25/<strong>2013</strong>/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao độnglàm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Thông tư 110/2013/TT-BTC

Thông tư 110/<strong>2013</strong>/TT-BTC
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Nghị Quyết 39/2013/NQ-HĐND

Nghị Quyết 39/<strong>2013</strong>/NQ-HĐND
Về việc ban hành một số chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang

Nghị định 164/2013/NĐ-CP

Nghị định 164/<strong>2013</strong>/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế