Luật sư tư vấn về chủ đề "luật việt nam"

luật việt nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật việt nam.

Thôi quốc tịch là gì? Quy định về thôi quốc tịch theo Luật Quốc tịch hiện hành?

Thôi quốc tịch là gì? Quy định về thôi quốc tịch theo Luật Quốc tịch hiện hành?
Quốc tịch Việt Nam là quốc tịch được nhà nước xác nhận là công dân Việt Nam, được Pháp luật Việt Nam bảo vệ và phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước, ngược lại. Công dân Việt Nam có quyền xin thôi quốc tịch Việt Nam. Bài viết xoay quanh vấn đề về thôi quốc tịch Việt Nam.

Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập

Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập
Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã thực hiện đường lối phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo hướng hội nhập. Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam cũng đã được đổi mới với việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung nhiều đạo luật quan trọng về đầu tư, kinh doanh và doanh nghiệp. Bài viết phân tích một số tác động của hội nhập kinh tế quốc tế và một số vấn đề về thực trạng của pháp luật doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập.

Một số vấn đề cơ bản của quan hệ sở hữu của Việt Nam – Thực trạng và vấn đề

Một số vấn đề cơ bản của quan hệ sở hữu của Việt Nam – Thực trạng và vấn đề
Năm 1986, Việt Nam bắt đầu tiến hành công cuộc đổi mới nền kinh tế, chuyển từ một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ đó đến nay nền kinh tế đã có những bước tiến đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng liên tục trong 15 năm liền, trung bình từ 6-7%/năm. Thu nhập quốc dân tăng gấp đôi trong vòng 10 năm. Xuất nhập khẩu tăng mạnh. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng nhanh. Kết quả này cho thấy nguồn lực trong nước đã được khai thác có

Luật Việt Nam có... muôn ngàn cách hiểu

Luật Việt Nam có... muôn ngàn cách hiểu
Mong muốn hàng đầu của các nhà đầu tư là một cơ chế minh bạch và quyết tâm thực hiện từ trung ương tới địa phương để tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam. – đại diện DN Singapore chia sẻ.

Nội lực và ngoại lực trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam - Trần Văn Thọ (Giáo sư kinh tế, Đại học Waseda, Tokyo)

Nội lực và ngoại lực trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam -  Trần Văn Thọ (Giáo sư kinh tế, Đại học Waseda, Tokyo)
Từ những năm cuối thế kỷ 20, vấn đề phát huy nội lực được nói đến nhiều tại Việt Nam. Tôi cũng cho rằng trước trào lưu toàn cầu hoá ngày càng mạnh, đặt vấn đề tăng cường và phát huy nội lực để chủ động phát triển trong ổn định là cần thiết. Tuy nhiên cho đến nay vấn đề nầy mới được bàn chung chung, chưa được phân tích một cách khoa học nên chưa đưa ra được những kết luận có thể tham khảo cho việc đặt ra chính sách, chiến lược cần thiết.

Ý tưởng về chế định quyền hưởng dụng trong Bộ luật Dân sự tương lai của Việt Nam

Ý tưởng về chế định quyền hưởng dụng trong Bộ luật Dân sự tương lai của Việt Nam
Vật quyền từ xưa tới nay trên thế giới vẫn được xem là phạm vi truyền thống của luật tài sản. Thế nhưng, vật quyền lại ít được nhắc đến tên trong các văn bản pháp luật Việt Nam và ngay cả trong các giáo trình dạy luật dân sự, mặc dù nội dung của nó đã xuất hiện không ít (tuy chưa đầy đủ) trong Bộ luật Dân sự 2005 và trong một số đạo luật khác.

So sánh Luật Doanh Nghiệp Việt Nam và Luật Trung Quốc

So sánh Luật Doanh Nghiệp Việt Nam và Luật Trung Quốc
Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ gần gũi và truyền thống lâu dài trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc. Trong những năm qua, quan hệ Việt - Trung đã không ngừng phát triển cả bề rộng và chiều sâu trên mọi lĩnh vực, đã hình thành khuôn khổ quan hệ mới với rất nhiều Hiệp định, thoả thuận làm cơ sở pháp lý cho việc đi sâu hợp tác ngày càng có hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Thu hút vốn đầu tư mạo hiểm cho đổi mới công nghệ tại Việt Nam

Thu hút vốn đầu tư mạo hiểm cho đổi mới công nghệ tại Việt Nam
Đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế là vấn đề không nên xem nhẹ trong chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam. Thực tế có rất nhiều nhân tố tác động đến vấn đề đổi mới công nghệ, trong đó năng lực tài chính là một trong những cản ngại không nhỏ.

Quyền văn hóa – Chế định pháp lý quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Quyền văn hóa – Chế định pháp lý quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam
Quyền về văn hoá ở Việt Nam được ghi nhận như một tuyên ngôn trong hoạt động của nhà nước Việt Nam. Cùng với các quyền và lợi ích khác của công dân như quyền chính trị (bầu cử, ứng cử), quyền tự do kinh doanh, quyền lao động, quyền học tập, quyền được bảo vệ sức khoẻ….quyền văn hoá được Đảng và Nhà nước ta đặt trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia, trong đó, quyền văn hoá là nhân tố hàng đầu cho nhận thức và thực hiện các quyền khác.

Một số phân tích về tình trang xâm phạm và tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam

Một số phân  tích về tình trang xâm phạm và tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
Từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), sở hữu trí tuệ (SHTT) thường được nhắc đến như là một trong 3 trụ cột của WTO bên cạnh thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ. Mặc dù Việt Nam đã cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của tổ chức này về SHTT, song trên thực tế, tình trạng xâm phạm quyền SHTT đang ngày càng trở nên đáng báo động. Những vướng mắc trong việc thực thi quyền SHTT chính là do các biện pháp xử lý chưa đủ mạnh của các quy định pháp