Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "lực lượng"

lực lượng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lực lượng.

Cảnh sát cơ động có được dừng xe không vi phạm luật giao thông ?

Cảnh sát cơ động có được dừng xe không vi phạm luật giao thông ?
Thưa các luật sư, Tôi muốn hỏi: Khi tham gia giao thông, cảnh sát cơ động (CSCĐ) và cảnh sát 113 có được dừng xe khi không vi phạm luật giao thông không? Và liệu Cảnh sát giao thông có được dừng xe của người tham gia giao thông khi không vi phạm không? Người hỏi: Nguyễn Anh