Luat Minh Khue

lực lượng

lực lượng 114 - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lực lượng 114

Cảnh sát cơ động có được dừng xe không vi phạm luật giao thông ?

Cảnh sát cơ động có được dừng xe không vi phạm luật giao thông ?
Thưa các luật sư, Tôi muốn hỏi: Khi tham gia giao thông, cảnh sát cơ động (CSCĐ) và cảnh sát 113 có được dừng xe khi không vi phạm luật giao thông không? Và liệu Cảnh sát giao thông có được dừng xe của người tham gia giao thông khi không vi phạm không? Người hỏi: Nguyễn Anh