Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "lương giáo viên"

lương giáo viên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lương giáo viên.

Bằng sư phạm làm công tác thư viện được hưởng lương theo ngạch giáo viên hay ngạch thư viện?

Bằng sư phạm làm công tác thư viện được hưởng lương theo ngạch giáo viên hay ngạch thư viện?
Thưa luật sư. Tôi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm sử và tôi hiện đang làm hợp đồng nhân viên thư viện có thời hạn một năm ở trường tiểu học, trong một năm hợp đồng phòng giáo dục bắt tôi làm hồ sơ tập sự và hưởng 85% lương. Gần hết hợp đồng tôi được tuyển vào chính thức làm công tác thư viện, luật sư cho tôi hỏi.