Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "lương khoán"

lương khoán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lương khoán.

Tư vấn hưởng chế độ trong Công ty chỉ có sơ yếu lý lịch và CMTND?

Tư vấn hưởng chế độ trong Công ty chỉ có sơ yếu lý lịch  và CMTND?
Xin chào luật sư! Xin cho tôi hỏi vấn đề sau: Tôi xin vào 1 Công ty TNHH làm việc đã được mấy năm rồi nhưng ngay từ đầu vào tôi chỉ làm hợp đồng làm việc theo hàng năm vì toàn bộ hồ sơ giấy tờ , bằng cấp , đều bị mất từ trước nên khi vào làm chỉ có sơ yếu lý lịch và CMTND thôi . Do đó, phòng hành chính có nói với tôi là hàng tháng tôi chỉ có lương khoán thôi.

Tư vấn về hợp đồng lao động ?

Tư vấn về hợp đồng lao động ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi xin có câu hỏi được giải đáp: Sau ba tháng thử việc, tới ngày 1 tháng 12 năm 2009 tôi được ký hợp đồng không xác định thời hạn với bên sử dụng lao động là văn phòng huyện ủy.