Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "lương ngoài quốc doanh"

lương ngoài quốc doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lương ngoài quốc doanh.

Dự thảo tiền lương trong khối doanh nghiệp nhà nước - Không phù hợp thực tế

Dự thảo tiền lương trong khối doanh nghiệp nhà nước - Không phù hợp thực tế
Nếu lương bình quân của người lao động dưới 5 triệu đồng một tháng thì lương bình quân của thành viên chuyên trách hội đồng quản trị, tổng giám đốc không được vượt quá 10 lần là một nội dung của Dự thảo Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với các công ty có phần vốn góp chi phối của Nhà nước, đang được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lấy ý kiến.