Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Luong Theo Vung"

Luong Theo Vung | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Luong Theo Vung.

Thực chất GDP là gì?

Thực chất GDP là gì?
tăng trưởng thấp là một sự lo âu. Nhiều nhà kinh tế “vung tay múa chân” khi bàn về con số tăng trưởng