Luat Minh Khue

lương theo vùng

lương theo vùng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lương theo vùng

Từ 1/1/2010 có lương tối thiểu vùng mới

Từ 1/1/2010 có lương tối thiểu vùng mới
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 97/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của VN có thuê mướn lao động.