Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "lương vượt khung"

lương vượt khung | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lương vượt khung.

Luật sư tư vấn dùm cách tính lương vượt khung ?

Luật sư tư vấn dùm cách tính lương vượt khung ?
Kính gửi luật sưxin luật sư tư vấn dùm cách tính lương vượt khunghiện tôi hương lương bậc 12/12= 4. 06 đã có quyết định lên vượt khung 5% vậycách tính 5% tính như thế nào. Tôi hệ số 4. 06 , ưu đãi ngành 35% phụ cấp thâm niên 23% phu cấp vượt khung5%vậy tông số tiền là bao nhiêutinh tiền vượt khung là 4. 06 x5% = 0.203 x 1300000 là ra số tiền vượt khung phải khôn ? Ở đơn vị tính chưa dúng nên tôi thắc mắc ? vậy mong luật sư giải đáp dùm tôi cảm ơn.