Luat Minh Khue

lương vượt khung

lương vượt khung - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lương vượt khung

Luật sư tư vấn dùm cách tính lương vượt khung ?

Luật sư tư vấn dùm cách tính lương vượt khung ?
Kính gửi luật sưxin luật sư tư vấn dùm cách tính lương vượt khunghiện tôi hương lương bậc 12/12= 4. 06 đã có quyết định lên vượt khung 5% vậycách tính 5% tính như thế nào. Tôi hệ số 4. 06 , ưu đãi ngành 35% phụ cấp thâm niên 23% phu cấp vượt khung5%vậy tông số tiền là bao nhiêutinh tiền vượt khung là 4. 06 x5% = 0.203 x 1300000 là ra số tiền vượt khung phải khôn ? Ở đơn vị tính chưa dúng nên tôi thắc mắc ? vậy mong luật sư giải đáp dùm tôi cảm ơn.