Luat Minh Khue

lưu trữ thông tin

lưu trữ thông tin - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lưu trữ thông tin

Tự ý hủy tài liệu công ty bị xử lý thế nào ?

Tự ý hủy tài liệu công ty bị xử lý thế nào ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: "Xin được hỏi cùng cư quan tôi có một đồng nghiệp tự ý tiêu hủy hết các tài liệu các nhân của tôi mà không báo cho biết trong đó có rất nhiều hợp đồng kinh quan trọng lưu trữ của công ty tôi. "