Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "lưu trữ thông tin"

lưu trữ thông tin | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lưu trữ thông tin.

Tự ý hủy tài liệu công ty bị xử lý thế nào ?

Tự ý hủy tài liệu công ty bị xử lý thế nào ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: "Xin được hỏi cùng cư quan tôi có một đồng nghiệp tự ý tiêu hủy hết các tài liệu các nhân của tôi mà không báo cho biết trong đó có rất nhiều hợp đồng kinh quan trọng lưu trữ của công ty tôi. "