Luat Minh Khue

lý do thu hồi đất

lý do thu hồi đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lý do thu hồi đất

Thu hồi đất để thực hiện dự án ?

Thu hồi đất để thực hiện dự án ?
Kính chào Luật sư, Kính nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi việc sau: Tôi nhận được giấy thông báo của UBND quận thu hồi thửa đất vườn của tôi rộng 74 m2,(cùng nhiều hộ gia đình khác trong khu đất liền kề khu vực dân cư). Lý do thu hồi ghi trong thông báo là "Để thực hiện dư án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch", chứ không ghi rõ cụ thể dư án gì.