Luat Minh Khue

ly hôn nước ngoài

ly hôn nước ngoài - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ly hôn nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục ly hôn đối với người nước ngoài ?

Hướng dẫn thủ tục ly hôn đối với người nước ngoài ?
Cùng với sự hội nhập văn hóa, kinh tế các quan hệ hôn nhân với người nước ngoài trong những năm qua không ngừng tăng cao. Luật Minh Khuê hướng dẫn giải quyết thủ tục ly hôn với người nước ngoài trong một số trường hợp cụ thể: