Luật sư tư vấn về chủ đề "lý luận"

lý luận | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lý luận.

Phạm Quỳnh - Nhà Văn Hóa, nhà văn, quan đại thần Triều Nguyễn

Phạm Quỳnh - Nhà Văn Hóa, nhà văn, quan đại thần Triều Nguyễn
Phạm Quỳnh - hiệu Thượng Chi, bút danh: Hoa Đường,Hồng Nhân - là một nhà văn hóa, nhà báo, nhà văn và quan đại thần triều Nguyễn(Việt Nam).Ông là người đi tiên phong trong việc quảng bá chữ Quốc ngữ và dùng tiếng Việt - thay vì chữ Nho hay tiếng Pháp - để viết lý luận, nghiên cứu.