Luật sư tư vấn về chủ đề "lý luận pháp luật"

lý luận pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lý luận pháp luật.

Không nhận thức đúng vai trò của lý luận sẽ dẫn đến sai lầm gì?

Không nhận thức đúng vai trò của lý luận sẽ dẫn đến sai lầm gì?
Giữa lý luận và thực tiễn có mối quan hệ trao đổi, tác động lẫn nhau để hình thành nên hoạt động sản xuất vật chất, phản ánh mặt tinh thần và thực tiễn xã hội. Tuy nhiên, ta không thể phủ nhận vai trò của lý luận. Vậy, Không nhận thức đúng vai trò của lý luận sẽ dẫn đến sai lầm gì?

Đặc điểm tiêu biểu của pháp luật các Nhà nước thời kỳ cổ đại.

Đặc điểm tiêu biểu của pháp luật các Nhà nước thời kỳ cổ đại.
Theo định nghĩa pháp luật là hệ thống bao gồm những quy tắc xử sự chung được đặt ra bởi nhà nước, mang tính chất bắt buộc thực hiện. Có các biện pháp giáo dục hoặc cưỡng chế để đảm bảo thực hiện theo pháp luật. Pháp luật xuất hiện từ khi Nhà nước đầu tiên thành lập thời cổ đại.

Quan điểm pháp lý về đất đai ở Châu Âu thời kỳ phong kiến.

Quan điểm pháp lý về đất đai ở Châu Âu thời kỳ phong kiến.
Đất đai là nguồn tài nguyên quan trọng của con người. Hiện nay, khi loài người gia tăng với tốc độ nhanh thì đất đai là một vấn đề được các quốc gia rất quan tâm. Không chỉ thời kỳ hiện đại mà từ thời phong kiến cổ đại đất đai cũng được coi là một chế định được các nhà làm luật quan tâm.

Cơ sở xây dựng và thực thi pháp luật của chính thể Cộng hòa và chính thể Quân chủ trong thời kỳ hiện đại

Cơ sở xây dựng và thực thi pháp luật của chính thể Cộng hòa và chính thể Quân chủ trong thời kỳ hiện đại
Sự ra đời của pháp luật gắn liền với sự hình thành của Nhà nước. Hiện nay, các quốc gia đa phần đều theo chính thể Cộng hòa. Trong đó, pháp luật được xây dựng nhằm bảo vệ lợi ích của công dân. Vậy. nếu ở các quốc gia có nền quân chủ thì pháp luật được xây dựng trên cơ sở và nguyên tắc nào?

Lý luận về cơ sở giáo dục trong pháp luật của chính thể Quân chủ.

Lý luận về cơ sở giáo dục trong pháp luật của chính thể Quân chủ.
Các điều luật về giáo dục là những điều tiếp nhận đầu tiên của chúng ta. Vì giáo dục là chuẩn bị cho chúng ta làm người công dân, và khiến cho mỗi gia đình riêng lẻ cũng phải được cai quản theo kế hoạch của "đại gia đình" toàn dân. Vậy, thể chế chính trị ảnh hưởng đến giáo dục như thế nào?

Lý luận về cơ sở giáo dục trong pháp luật của chính thể Cộng hòa

Lý luận về cơ sở giáo dục trong pháp luật của chính thể Cộng hòa
Các điều luật về giáo dục là những điều tiếp nhận đầu tiên của chúng ta. Vì giáo dục là chuẩn bị cho chúng ta làm người công dân. Vậy, thể chế chính trị ảnh hưởng đến giáo dục như thế nào? Cơ sở để xây quy định về giáo dục trong pháp luật của chế độ Cộng hòa là gì?

Nguyên tắc xây dựng pháp luật trong chế độ Chuyên chế.

Nguyên tắc xây dựng pháp luật trong chế độ Chuyên chế.
Trong khi chế độ Cộng hòa xây dựng pháp luật sự trên tinh thần đạo đức, bình đẳng và khiêm tốn thì chính thể chuyên chính lại xây dựng pháp luật dự trên ý chí của người đứng đầu. Tức là nhà vua đặt ra luật lệ bắt dân chúng làm theo. Do bị áp bức, nhân dân các nước này thường phải nổi dậy đấu tranh.

Lý luận về pháp luật và mối tương quan giữa pháp luật với các sự vật khác

Lý luận về pháp luật và mối tương quan giữa pháp luật với các sự vật khác
Luật, theo nghĩa rộng nhất, là những quan hệ tất yếu từ trong bản chất của sự vật. Mọi vật đều có luật của nó. Thế giới thần linh, thế giới vất chất, những trí tuệ siêu việt, cho đến các loài vật, và loài người đều có luật của mình. Vậy, mối tương quan giữa pháp luật với các sự vật khác như thế nào?

Sự khác nhau giữa pháp luật và các luật của tự nhiên

Sự khác nhau giữa pháp luật và các luật của tự nhiên
Con người đặt ra các luật lệ để đảm bảo trật tự xã hội, tự nhiên cũng có những quy luật nhất định mà loài người và các loài vật khác phải tuân theo như một điều tất yếu. Theo đó, xã hội loài người sẽ phát triển theo luật của tự nhiên.

Lý luận về pháp luật và sự ra đời của một số ngành luật cơ bản

Lý luận về pháp luật và sự ra đời của một số ngành luật cơ bản
Pháp luật ra đời khi xa hội đã phát triển ở một mức độ nhất định. Nhiều quan hệ xã hội trở nên phức tạp hơn, pháp luật sẽ được đặt ra nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. Pháp luật hiện nay đã có những quy định điều chỉnh về mọi mặt đời sống và đa,r bảo quyền bình đẳng giữa người với người.

Chính phủ Cộng hòa và các luật liên quan đến chế độ Dân chủ Cộng hòa.

Chính phủ Cộng hòa và các luật liên quan đến chế độ Dân chủ Cộng hòa.
Trong chính thể dân chủ, theo một cách nhìn nào đó, có thể coi dân chúng như vua, mà cũng có thể coi là thần dân. Dân là "vua" khi họ được thề hiện ý chí của mình bằng các cuộc đầu phiếu. Như vậy, dân sẽ bầu những người cai trị mình, từ đó lập ra quy định pháp luật chung của nền dân chủ.

Lý luận nhà nước và pháp luật nghiên cứu về vấn đề gì?

Lý luận nhà nước và pháp luật nghiên cứu về vấn đề gì?
Lý luận nhà nước và pháp luật là bộ môn khoa học pháp lí nghiên cứu những quy luật chung nhất của quá trình phát sinh, phát triển, tồn tại và tiêu vong của các kiểu nhà nước và pháp luật. Dưới đây sẽ phân tích về Lý luận nhà nước và pháp luật

Luận tội là gì ? Quy định pháp luật về luận tội

Luận tội là gì ? Quy định pháp luật về luận tội
Trong vụ án có nhiều bị cáo, Kiểm sát viên phải chứng minh tội trạng, đánh giá vai trò, vị trí của từng bị cáo, trên cơ sở đó đề nghị với hội đồng xét xử ¿ áp dụng hình phạt đối với từng bị cáo cho phù hợp.

Hương ước là gì ? Khái niệm hương ước được hiểu như thế nào ?

Hương ước là gì ? Khái niệm hương ước được hiểu như thế nào ?
Việc xây dựng hương ước nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư. Sau đây công ty Luật Minh Khuê sẽ phân tích rõ hơn về hương ước: