Luat Minh Khue

mã ngạch

mã ngạch - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mã ngạch

Căn cứ xếp mã ngạch cho người lao động ?

Căn cứ xếp mã ngạch cho người lao động ?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi mong được giải đáp như sau: Em là nhân viên mới của phòng TC một bênh viện. Do mới làm công việc này nên còn rất nhiều bỡ ngỡ. Bệnh viện có ký hợp đồng làm việc làm công tác hộ lý, hợp đồng xác định thời hạn là 1 năm , thời gian thử việc là 3 tháng.

Quy định về mã ngạch cho người lao động ?

Quy định về mã ngạch cho người lao động ?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi mong được giải đáp như sau: Em là nhân viên mới của phòng TC một bênh viện. Do mới làm công việc này nên còn rất nhiều bỡ ngỡ. Bênh viện có ký hợp đồng lao động làm công tác hộ lý, hợp đồng xác định thời hạn là 1 năm , thời gian thử việc là 3 tháng.