Luat Minh Khue

môi giới làm giấy tờ giả

môi giới làm giấy tờ giả - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về môi giới làm giấy tờ giả

Tư vấn về thăm gặp người bị tạm giam và hình phạt về tội môi giới làm giấy tờ giả ?

Tư vấn về thăm gặp người bị tạm giam và hình phạt về tội môi giới làm giấy tờ giả ?
Xin chào luật sư! Nhờ luật sư tư vấn dùm trường hợp của bạn em: Ngày 26/7/2015 bạn em bị Công An Quận 3 bắt vì tội môi giới làm giấy tờ giả cho đường dây trộm cắp xe gian, theo em biết thì bạn em nhận làm 2 cà vẹt xe cho 1 người bạn và người này đem cầm cố tại tiệm cầm đồ, người này bị bắt và khai ra bạn em