Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "môi trường làm việc"

môi trường làm việc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề môi trường làm việc.

Thử việc một tháng có được trả lương không ?

 Thử việc một tháng có được trả lương không ?
Kính gửi luật sư công ty luật Minh Khuê, mình đi thử việc tại 1 công ty nhưng không được ký hợp đồng lao động. Mình đi thử việc tại 1 công ty nhưng không được ký hợp đồng lao động, sau 1 tháng thử việc mình thấy công việc không phù hợp và môi trường làm việc không được chuyên nghiệp nên mình đã xin nghỉ.