Luat Minh Khue

môi trường làm việc

môi trường làm việc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về môi trường làm việc

Thử việc một tháng có được trả lương không ?

 Thử việc một tháng có được trả lương không ?
Kính gửi luật sư công ty luật Minh Khuê, mình đi thử việc tại 1 công ty nhưng không được ký hợp đồng lao động. Mình đi thử việc tại 1 công ty nhưng không được ký hợp đồng lao động, sau 1 tháng thử việc mình thấy công việc không phù hợp và môi trường làm việc không được chuyên nghiệp nên mình đã xin nghỉ.