Luat Minh Khue

mượn xe không trả

mượn xe không trả - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mượn xe không trả

Đòi lại tài sản là chiếc xe đã cho mượn?

Đòi lại tài sản là chiếc xe đã cho mượn?
Thưa luật sư, tôi cho bạn mượn chiếc xe dreamThái được 6 tháng rồi bạn không trả lại cho tôi. Bạn nhắn tin khất rất nhiều lần rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa trả lại cho tôi. Vậy tôi phải làm gì thưa luật sư? Xin cảm ơn!