Luat Minh Khue

mạng máy tính

mạng máy tính - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mạng máy tính

Cấu thành tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản ?

Cấu thành tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản ?
Kính gửi công ty Luật Minh Khuê, tháng 8/2016,tôi có một người bạn ở TP A hỏi mượn máy Thanh toán thẻ (máy POS)của công ty do tôi làm giám đốc. Người này sử dụng máy POS để giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng giả của người nước ngoài. Tiền giao dịch thành công chuyển vào tài khoản của tôi, tôi thực hiện ủy nhiệm chi vào tài khoản theo chỉ định của bạn.

Dấu hiệu pháp lý của tội sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính ?

Dấu hiệu pháp lý của tội sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính ?
Hành vi sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính là hành vi sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính, cũng như đưa vào mạng máy tính những thông tin trái với quy định của pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng Tội sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính được quy định tại điều 226 BLHS: