Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "mất hóa đơn thuế"

mất hóa đơn thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mất hóa đơn thuế.

Hỏi về việc làm mất hai cuốn hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) mà không thông báo cho cơ quan thuế?

Hỏi về việc làm mất hai cuốn hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) mà không thông báo cho cơ quan thuế?
Dear anh/chị, hiện tại mình vừa gặp 1 trường hợp như sau. Doanh nghiệp thành lập cuối năm 2016 (khoảng tháng 9/2016). Doanh nghiệp có làm thông báo phát hành hóa đơn 5 cuốn hóa đơn. Sau khi sửa chữa văn phòng xong doanh nghiệp bị mất 02 quyển hóa đơn là: quyển 1 + 2 (2 quyển này chưa viết 1 liên nào cả).