Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Mầm Non"

Mầm Non | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mầm Non.

Tính lương giáo viên mầm non nghỉ thai sản ?

Tính lương giáo viên <strong>mầm</strong> <strong>non</strong> nghỉ thai sản ?
Giáo viên khi đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản thì cách tính lương đối với giáo viên các cấp được xác định như thế nào ? Nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì có được nghỉ thêm hay không ? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể: