Luat Minh Khue

mẫu hợp đồng ủy quyền

mẫu hợp đồng ủy quyền - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mẫu hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền (tham khảo)

Hợp đồng ủy quyền  (tham khảo)
Hợp đồng ủy quyền là một văn bản hành chính pháp lý, có nội dung thể hiện việc một bên ủy quyền cho một bên khác (thường là giữa các cá nhân với nhau) thay mặt mình thực hiện một công việc nào đó. Hợp đồng ủy quyền phải được công chứng mới có giá trị pháp lý. Dưới đây là một hợp đồng ủy quyền (có thật) mà Quí vị có thể tham khảo.

Mẫu biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế mới nhất hiện nay

Mẫu biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế mới nhất hiện nay

Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là văn bản được xác lập giữa các hàng thừa kế trong đó thỏa thuận về quyền phân chia di sản, từ chối nhận di sản, tặng cho di sản... giữa những người có quyền hưởng ...