Luat Minh Khue

mặt khách quan

mặt khách quan - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mặt khách quan

Hoàn thiện dấu hiệu hành vi trong mặt khách quan của tội gián điệp

Hoàn thiện dấu hiệu hành vi trong mặt khách quan của tội gián điệp
Mặt khách quan của tội phạm là mặt bên ngoài của tội phạm, bao gồm những biểu hiện của tội phạm diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài thế giới khách quan1. Trong đó, hành vi khách quan nguy hiểm cho xã hội là một dấu hiệu quan trọng. Vì vậy, hoàn thiện dấu hiệu hành vi trong mặt khách quan của các tội phạm, trong đó có Tội gián điệp là rất cần thiết.