Luat Minh Khue

một năm

một năm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về một năm

Trường hợp nào tính đúng nhất?

Trường hợp nào tính đúng nhất?
Cho mình hỏi, mình làm ở đơn vị sự nghiệp BQL cảng cá, do đặc thù công công việc làm 24 h trong ngày, ngày làm ngày nghỉ, vậy một tháng làm có 15 ngày.