Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Mời Gói Thầu"

Mời Gói Thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mời Gói Thầu.

Liên danh tham gia gói thầu?

Liên danh tham gia <strong>gói</strong> <strong>thầu</strong>?
theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP để tham gia gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ thuộc chào hàng cạnh tranh có được