Luat Minh Khue

mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

mức đóng bảo hiểm thất nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp của các năm trước có được cộng vào không?

Số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp của các năm trước có được cộng vào không?
Thưa luật sư, Em đóng bảo hiểm thất nghiệp của Công ty trước là 4 năm 11 tháng và em sang công ty mới lên được 2 năm và mới đóng bảo hiểm thất nghiệp được 8 tháng. Do điều kiện em không thể đi làm và đã thôi việc được 3 tháng rồi. Luật sư cho em hỏi: Vậy số năm em đóng bảo hiểm thất nghiệp của các năm trước có được cộng vào không ạ?