Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "mức đóng bảo hiểm thất nghiệp"

mức đóng bảo hiểm thất nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mức đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp của các năm trước có được cộng vào không?

Số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp của các năm trước có được cộng vào không?
Thưa luật sư, Em đóng bảo hiểm thất nghiệp của Công ty trước là 4 năm 11 tháng và em sang công ty mới lên được 2 năm và mới đóng bảo hiểm thất nghiệp được 8 tháng. Do điều kiện em không thể đi làm và đã thôi việc được 3 tháng rồi. Luật sư cho em hỏi: Vậy số năm em đóng bảo hiểm thất nghiệp của các năm trước có được cộng vào không ạ?