Luat Minh Khue

mức bồi thường đất

mức bồi thường đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mức bồi thường đất

Bồi thường đất khi xây dựng nông thôn mới ?

Bồi thường đất khi xây dựng nông thôn mới ?
Thưa Luật sư, em muốn hỏi: Nhà em có 1 mảnh đất ngang khoảng 5 m dài khoảng 20m có sổ đỏ do Ủy ban nhân dân xã cấp. Gần đây ở xã có dự án là đường nông thôn mới (nhà em vô bề ngang 5m dài 1m50. Ủy ban nhân dân xã có mời dân lên họp trong đó có gia đình em.