Luat Minh Khue

mức bồi thường vi phạm hợp đồng

mức bồi thường vi phạm hợp đồng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mức bồi thường vi phạm hợp đồng

Bồi thường như thế nào khi vi phạm hợp đồng lao động ?

Bồi thường như thế nào khi vi phạm hợp đồng lao động ?
Xin chào công ty luật Minh Khuê. Cho tôi hỏi vấn đề như sau : Tôi làm cho công ty tư nhân gần được 1 năm nhưng công ty mới đóng bảo hiểm xã hội cho tôi bắt đầu từ 6/2015 đến nay được 4 tháng. Vào 1/10/2015 thì công ty buộc tôi nghỉ việc mà không có lý do chính đáng nào cả.