Luat Minh Khue

mức chi

mức chi - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mức chi

Mức phụ cấp công tác phí ?

Mức phụ cấp công tác phí ?
Chào luật sư! Luật sư có thể cho tôi biết theo TT96/2015 quy định về công tác phí thì từ năm 2015 trở đi, mức phụ cấp công tác phí được xác định theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp.