Luat Minh Khue

mức chi trả lương ngừng việc

mức chi trả lương ngừng việc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mức chi trả lương ngừng việc

Cho nhân viên ngừng việc không trả lương là đúng hay sai ?

Cho nhân viên ngừng việc không trả lương là đúng hay sai ?
Thưa Luật sư, tôi đang làm ở một công ty cổ phần. Như tôi được biết dạo này công ty không có việc nên cho một số cán bộ công nhân viên nghỉ tự túc không lương như vậy là đúng hay sai vậy ? Công ty có ra quyết định nghỉ tự túc nhưng lại không nói rõ lý do cho nghỉ mà chỉ ghi là "đồng ý cho nghỉ tự túc" mặc dù tôi không làm đơn xin nghỉ tự túc. Chân thành cảm ơn luật sư.