Luat Minh Khue

mức hưởng bảo hiểm lần

mức hưởng bảo hiểm 1 lần - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mức hưởng bảo hiểm 1 lần

Các trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần ?

Các trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần ?
Kính gửi công ty! Em có tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp, bây giờ em không làm việc ở công ty nữa và không có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội nữa. Trong trường hợp này em muốn rút tiền BHXH một lần có được không. Mong quý công ty tư vấn giúp em.