Luat Minh Khue

mức kỷ luật

mức kỷ luật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mức kỷ luật

Xử lý kỷ luật đối với viên chức

Xử lý kỷ luật đối với viên chức
Tôi là viên chức trong một đơn vị công lập (Hiệu trưởng Trường Mầm non). Trong thời gian hè (tháng 6 và tháng 7 năm 2015), chúng tôi phân công trực hè ở trường như sau: tháng 6 là tôi trực, tháng 7 là cô Hiệu phó trực.