Luat Minh Khue

mức lương đóng bảo hiểm

mức lương đóng bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mức lương đóng bảo hiểm

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu ?

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu ?
Thưa Luật sư, công ty em ở Lâm Đồng, trực thuộc vùng III, mức lương tối thiểu theo vùng là 2.400.000 đồng. Vậy khi công ty em tuyển lao động phổ thông vào làm việc với mức lương khởi điểm là 2.430.000 đồng ( chưa kể phụ cấp). Thì mức lương đóng Bảo hiểm cho công nhân là 2.430.000 đồng, công ty em có phải nhân thêm 7% đối với người lao động đã qua học nghề không ạ ?