Luat Minh Khue

mức lương tối thiểu vùng

mức lương tối thiểu vùng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn tính nghỉ phép năm trong doanh nghiệp nhà nước?

Hướng dẫn tính nghỉ phép năm trong doanh nghiệp nhà nước?
Thưa luật sư! Tôi đang làm việc tại một DNNN (Vùng I), trình độ ĐH. Hệ số lương DNNN là 2.62 với tiền lương 1.000.000 đồng/ 1 hệ số ( 2.62 x 1.000.000 = 2.620.000 đ/tháng) Tháng 11/2015, Công ty trả lương cho tôi là 3.300.000 đồng ( gồm 2.620.000 đồng + khoản tiền bù để bằng lương tối thiểu vùng I);

Hướng dẫn tính mức lương cơ bản được tính như thế nào ?

Hướng dẫn tính mức lương cơ bản được tính như thế nào ?
Thưa luật sư! Mức lương cơ bản hiện tại của tôi là 2.943.000 chưa cộng phụ cấp công ty đang đưa ra mức lương mới cho năm 2015 là 3.343.000 đối với người đã có thâm niên (tức là 200.000 thâm niên +phụ cấp tay nghề là 200.000 đã cộng vào mức lương cơ bản) tôi muốn hỏi mức lương cơ bản có được tính cả phụ cấp vào không nếu như mức lương áp dụng như hiện tại tôi có lợi như thế nào nếu tăng ca và không tăng ca.

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Đã có hướng dẫn mới nhất về tha tù trước thời hạn: Theo Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Bộ luật Hình sự 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện: