Luat Minh Khue

mức trợ cấp tai nạn lao động

mức trợ cấp tai nạn lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mức trợ cấp tai nạn lao động

Tư vấn về tai nạn lao động khi không có hợp đồng lao động ?

Tư vấn về tai nạn lao động khi không có hợp đồng lao động ?
Xin luật sư cho tôi hỏi: Tôi bị tai nạn khi đang làm việc bị gãy tay ngày 15-08 và đến nay ngày 11-10 vẫn chưa tháo bột được. Phía người sử dụng lao động chỉ chi trả cho tôi tiền viện phí và lương của tôi tới cuối tháng 8 tức là 15 ngày công ngoài ra tôi không được bồi thường nào khác và tháng 09 này tôi vẫn không có lương.