Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "mạch tích hợp bán dẫn"

mạch tích hợp bán dẫn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mạch tích hợp bán dẫn.

Khái niệm về Mạch tích hợp

Khái niệm về Mạch tích hợp
Mạch tích hợp bán dẫn" là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử - với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn và nhằm thực hiện chức năng điện tử.