Luật sư tư vấn về chủ đề "mãn hạn tù"

mãn hạn tù | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mãn hạn tù.

Khi nào thì được tha trước hạn có điều kiện theo Luật mới?

Khi nào thì được tha <strong>tù</strong> trước <strong>hạn</strong> có điều kiện theo Luật mới?
Người phạm tội lần đầu (lần đầu phạm tội) được coi là một tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật hình sự. Vậy, như thế nào là phạm tội lần đầu ? Hình phạt với tội phạm lần đầu được quy định như thế nào ? Luật sư tư vấn và giải đáp: